Týdny vědy a techniky
1. - 14. 11. 2013
9:00 - 17:00, Jilská 1, Praha 1

Týden vědy a techniky: Fascinace světem

4. 11. 2013 pondělí od 13:00

Alkoholické nápoje ve střední Evropě: případ integrace piva do české národní identity.

Jiří Vinopal

Různé kultury mají různé zvyky v konzumaci alkoholických nápojů, a to i v rámci regionu Střední Evropy, kde lze jednotlivé země tradičně označovat jako beer, wine nebo spirit countries. V zemích s bohatou tradicí konzumace určitého typu alkoholického nápoje přitom může sám nápoj a vzorce jeho konzumace utvářet významnou část národní historie, kultury, ekonomiky, práva, sociálních vztahů, stejně jako každodenních životů a zvyků obyvatel. Příklad zakořenění piva do české společnosti a porovnání s vývojem v sousedním Polsku ukáže, jak hluboké a stabilní mohou být základy národní kultury pití alkoholických nápojů, a jak se ovšem na druhé straně mohou také rapidně měnit. Předestře tak tázání po tom, co tyto události mohou znamenat pro život evropských společností a jejich proměn v současné době.

 

5. 11. 2013 úterý od 10:00

(Téměř) vyčerpávající úvod do sociologie v 60 minutách

Mgr. Johana Chylíková

Knižní trh je zahlcen nejrůznějšími příručkami, které čtenářům slibují, že jim poskytnou během velice krátké doby vhled do nějakého složitého tématu. Například se můžete naučit italsky během dvou týdnů nebo získat přehled o celé historii na 100 stránkách textu. Tímto vzdělávacím přístupem je inspirována i má přednáška, ovšem s tím rozdílem, že mojí ambicí je především pobavit. Místo recitování strohých dat, názvů významných děl a jmen slavných sociologů budu mluvit zejména o tom, co to znamená dívat se na svět z perspektivy sociologie. Cílem mého snažení je pomoc studentkám a studentům, kteří se v učebnicích sociologie pro střední školy nemohou dopátrat toho, „co to vlastně ta sociologie je“, a ukázat, že sociologie je živá vědní disciplína, která se na náš svět dívá z trochu jiného úhlu, než jaký známe z médií nebo ze školy.

 

5. 11. 2013 úterý od 14:00

Jak se dělá výzkum veřejného mínění?

Naděžda Čadová

Přednáška si klade za cíl stručně seznámit posluchače s celým procesem realizace výzkumů veřejného mínění tak, jak je děláme v Centru pro výzkum veřejného mínění. Budeme hledat odpovědi na otázky typu: Jak vybíráme respondenty k dotazování? Co znamená, že je výzkum reprezentativní? A jaké typy otázek se ve výzkumech objevují? Přednáška zároveň také poukáže na hlavní problémy, se kterými se podobné typy výzkumů potýkají, a na časté chyby při práci s jejich výsledky.

 

6. 11. 2013 středa od 11:00

(Téměř) vyčerpávající úvod do sociologie v 60 minutách

Mgr. Johana Chylíková

Knižní trh je zahlcen nejrůznějšími příručkami, které čtenářům slibují, že jim poskytnou během velice krátké doby vhled do nějakého složitého tématu. Například se můžete naučit italsky během dvou týdnů nebo získat přehled o celé historii na 100 stránkách textu. Tímto vzdělávacím přístupem je inspirována i má přednáška, ovšem s tím rozdílem, že mojí ambicí je především pobavit. Místo recitování strohých dat, názvů významných děl a jmen slavných sociologů budu mluvit zejména o tom, co to znamená dívat se na svět z perspektivy sociologie. Cílem mého snažení je pomoc studentkám a studentům, kteří se v učebnicích sociologie pro střední školy nemohou dopátrat toho, „co to vlastně ta sociologie je“, a ukázat, že sociologie je živá vědní disciplína, která se na náš svět dívá z trochu jiného úhlu, než jaký známe z médií nebo ze školy.

 

7. 11. 2013 čtvrtek od 14:00

(Téměř) vyčerpávající úvod do sociologie v 60 minutách

Mgr. Johana Chylíková

Knižní trh je zahlcen nejrůznějšími příručkami, které čtenářům slibují, že jim poskytnou během velice krátké doby vhled do nějakého složitého tématu. Například se můžete naučit italsky během dvou týdnů nebo získat přehled o celé historii na 100 stránkách textu. Tímto vzdělávacím přístupem je inspirována i má přednáška, ovšem s tím rozdílem, že mojí ambicí je především pobavit. Místo recitování strohých dat, názvů významných děl a jmen slavných sociologů budu mluvit zejména o tom, co to znamená dívat se na svět z perspektivy sociologie. Cílem mého snažení je pomoc studentkám a studentům, kteří se v učebnicích sociologie pro střední školy nemohou dopátrat toho, „co to vlastně ta sociologie je“, a ukázat, že sociologie je živá vědní disciplína, která se na náš svět dívá z trochu jiného úhlu, než jaký známe z médií nebo ze školy.

 

7. 11. 2013 čtvrtek od 15:00 

Multikulturalismus po česku – Integrace Ukrajinců a Vietnamců v České republice

Josef Bernard

Od poloviny 90. let začal prudce stoupat počet cizinců v České republice a jejich počet se ustálil teprve s nástupem ekonomické krize v roce 2008. Dvě největší komunity cizinců (nepočítáme-li Slováky) pocházejí z Ukrajiny (cca 116 000) a z Vietnamu (cca 53 000). V přednášce se zaměříme na otázku soužití Čechů, Ukrajinců a Vietnamců. Budeme se ptát, jaké představy o svém dalším životě v České republice tito cizinci mají, v jakých podmínkách žijí a jak se zapojují do života české společnosti.

 

8. 11. 2013 pátek od 9:00

(Téměř) vyčerpávající úvod do sociologie v 60 minutách

Mgr. Johana Chylíková

Knižní trh je zahlcen nejrůznějšími příručkami, které čtenářům slibují, že jim poskytnou během velice krátké doby vhled do nějakého složitého tématu. Například se můžete naučit italsky během dvou týdnů nebo získat přehled o celé historii na 100 stránkách textu. Tímto vzdělávacím přístupem je inspirována i má přednáška, ovšem s tím rozdílem, že mojí ambicí je především pobavit. Místo recitování strohých dat, názvů významných děl a jmen slavných sociologů budu mluvit zejména o tom, co to znamená dívat se na svět z perspektivy sociologie. Cílem mého snažení je pomoc studentkám a studentům, kteří se v učebnicích sociologie pro střední školy nemohou dopátrat toho, „co to vlastně ta sociologie je“, a ukázat, že sociologie je živá vědní disciplína, která se na náš svět dívá z trochu jiného úhlu, než jaký známe z médií nebo ze školy.

 

13. 11. 2013 středa od 10:00

Kdo se o nás postará, až zestárneme?

Radka Dudová

Informace, že česká populace stárne, je často slyšet z médií i z úst odborníků a politiků. Opakují se zprávy, že starých lidí přibývá (a dále bude přibývat), zatímco mladých ubývá; že v budoucnu nebude mít kdo důchodce živit a starat se o ně, až to nezvládnou sami; a že si máme raději na důchod sami spořit, jelikož důchodový systém již nebude fungovat. Co ale stárnutí populace skutečně obnáší? Je to opravdu taková hrozba, či v něm lze vidět i něco pozitivního? A neznamená stárnutí něco jiného pro muže a pro ženy? Přednáška se zaměří na problematiku stárnutí populace z pohledu důchodového systému a z pohledu péče o nesoběstačné seniory. Ukáže mimo jiné, proč ženy získávají nižší důchody nežli muži a proč jsou to ony, které se častěji než muži starají o své staré rodiče.

 

13. 11. 2013 středa od 11:30

(Téměř) vyčerpávající úvod do sociologie v 60 minutách

Mgr. Johana Chylíková

Knižní trh je zahlcen nejrůznějšími příručkami, které čtenářům slibují, že jim poskytnou během velice krátké doby vhled do nějakého složitého tématu. Například se můžete naučit italsky během dvou týdnů nebo získat přehled o celé historii na 100 stránkách textu. Tímto vzdělávacím přístupem je inspirována i má přednáška, ovšem s tím rozdílem, že mojí ambicí je především pobavit. Místo recitování strohých dat, názvů významných děl a jmen slavných sociologů budu mluvit zejména o tom, co to znamená dívat se na svět z perspektivy sociologie. Cílem mého snažení je pomoc studentkám a studentům, kteří se v učebnicích sociologie pro střední školy nemohou dopátrat toho, „co to vlastně ta sociologie je“, a ukázat, že sociologie je živá vědní disciplína, která se na náš svět dívá z trochu jiného úhlu, než jaký známe z médií nebo ze školy.

 

14. 11. 2013 čtvrtek 11:00

Kdo jsou ti, kteří nechodí k volbám?

Lukáš Linek

Účast v parlamentních volbách v Česku postupně klesá již od počátku 90. let a v letech 2002 až 2010 dokonce nepřesáhla účast ve volbách do Poslanecké sněmovny 65 procent. Vzhledem k tomu, že volební účast je jednou z nejvýznamnější politických aktivit občanů v demokracii, se přednáška zaměří na vysvětlení tohoto poklesu volební účasti v Česku. Autor shrne dosavadní způsoby vysvětlení volební účasti a důvodů jejího poklesu a představí vlastní teorii volební účasti, která ji vysvětluje v obecné rovině pomocí mobilizace vnějšími aktéry a individuální motivace k účasti. Tento teoretický model autor využije pro vysvětlení nejen volební účasti, ale i jejího poklesu.

 

14. 11. 2013 čtvrtek od 12:00

(Téměř) vyčerpávající úvod do sociologie v 60 minutách

Mgr. Johana Chylíková

Knižní trh je zahlcen nejrůznějšími příručkami, které čtenářům slibují, že jim poskytnou během velice krátké doby vhled do nějakého složitého tématu. Například se můžete naučit italsky během dvou týdnů nebo získat přehled o celé historii na 100 stránkách textu. Tímto vzdělávacím přístupem je inspirována i má přednáška, ovšem s tím rozdílem, že mojí ambicí je především pobavit. Místo recitování strohých dat, názvů významných děl a jmen slavných sociologů budu mluvit zejména o tom, co to znamená dívat se na svět z perspektivy sociologie. Cílem mého snažení je pomoc studentkám a studentům, kteří se v učebnicích sociologie pro střední školy nemohou dopátrat toho, „co to vlastně ta sociologie je“, a ukázat, že sociologie je živá vědní disciplína, která se na náš svět dívá z trochu jiného úhlu, než jaký známe z médií nebo ze školy.

 

14. 11. 2013 čtvrtek 14:00

Zahrádkaření a město: Pražské zahrádkové osady pohledem urbánních studií

Petr Gibas

http://www.soc.cas.cz/akce/zahradkareni-mesto-prazske-zahradkove-osady-p...

 

Sdílejte tuto stránku