kapitola v konferenčním sborníku
Rakušanová, Petra

Občanský sektor v České republice a jeho bariéry