Semináře
18. 11. 2021
v 16.00, hybridní forma - Jilská 1, Praha 1 a Zoom

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

REGISTRACE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMK6bfwitH_7WGU5ILoWlrjfstzpYN...

Lokální politika je jednou z důležitých politických arén, na kterých se střetávají zájemci o správu věcí veřejných.  Ačkoliv je demokratická lokální politika ve svém základním principu shodná s politikou na národní úrovni či na úrovni kraje – kandidáti musí získat mandát od voličů, aby se mohli ujmout svých funkcí - v mnohém se od národní či krajské politiky odlišuje. Předně je, vzhledem k tradičně velkému počtu obcí v Česku, takových lokálních politických arén velký počet. Již od 1. poloviny 90. let překračuje počet obcí s vlastní volenou samosprávou 6 tisíc, cca 76 % z nich jsou přitom obce s méně než jedním tisícem obyvatel. Specifická je i skutečnost, že zvolení lokální politici požívají ve srovnání se všemi ostatními politiky a volenými institucemi zdaleka nejvyšší míru důvěry mezi obyvatelstvem, podle dat CVVM se podíl respondentů vyjadřujících důvěru místním zastupitelstvům a starostům dlouhodobě pohybuje mezi 60 a 70 procenty. Výzkum, jehož některé výsledky budou prezentovány, se zaměřuje na to, jakou roli v české lokální politice hrají politické strany a jakou nezávislí kandidáti se zaměřením na vývoj zaznamenaný v posledním desetiletí. Na základě analýzy volebních dat se pokusíme odpovědět na otázky: Jak se vyvíjí „poměr sil“ mezi nezávislými kandidáty a stranickými kandidáty v české komunální politice? Jaké faktory ovlivňují úspěšnost jedněch či druhých ve volbách?

Doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc,. je  vědecký  pracovník oddělení Lokální a regionální studia, zástupce ředitele  Sociologického  ústavu  AV  ČR,  v.v.i.,  a člen Akademické rady AV ČR. Vystudoval ekonomickou geografii a demografii na PřF UK, habilitoval se v oboru Regionální a politická geografie tamtéž. Ve své výzkumné práci se dlouhodobě zabývá prostorovými aspekty lidského chování, lokální, regionální a komparativní politikou, politickými důsledky metropolizace a  suburbanizace. Publikuje v domácích i zahraničních  odborných časopisech a knihách.

 

Seminář bude organizován hybridní formou. Vzhledem k omezené kapacitě místnosti je potřeba se předem registrovat. Přihlašovací formulář je ZDE. Souběžný online přenos bude přes platformu Zoom (registrace tamtéž).

Sdílejte tuto stránku