recenze publikace
Vohlídalová, Marta. 2008. „Rozvod z té lepší stránky.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum. 9 (1): 65-67. ISSN 1213-0028.

Článek je recenzí knihy E. M. Heterington a J. Kellyho "For better or for worse. Divorce reconsidered."

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
mezilidské vztahy
Sdílejte tuto stránku