Trvání projektu: 
2013 - 2016

Výzkumný projekt je zaměřen na zkoumání povahy a determinant demokratického občanství a politického aktivismu v České republice. V jeho rámci byly realizovány vlny dvou mezinárodních výzkumných programů: Caught in the Act of Protest: Contextualizing Contestation (2013) a ISSP Module Citizenship (2014). V obecné rovině je cílem projektu prozkoumat občanské normy a hodnoty a jejich souvislost s politickou participací. Kromě toho má projekt řadu dílčích témat. Zaprvé klade důraz na to, jak se občané účastní protestů a demonstrací. Cílem je ukázat, jak se protestující liší od ostatních obyvatel ve smyslu jejich postojů a chování. Zadruhé se projekt zaměřuje na mechanismy mobilizace občanů k různým formám politické participace. Zatřetí má projekt ambici přinést nové poznatky o tom, jak kontext ovlivňuje povahu postojů a úroveň aktivismu protestujících a řadových občanů. Dosavadní analýzy mimo jiné prokázaly všudypřítomnou politickou nespokojenost a nedůvěru v politické instituce, kritický pohled na responzivitu politických institucí, relativně vysoké hodnoty psychologického odcizení do politiky a ochoty se v ní angažovat a dlouhodobě klesající legitimitu demokratického režimu. V obecné rovině lze říci, že česká veřejnosti sleduje politiku a je ochotná se politicky angažovat téměř stejně jako v 90. letech, nicméně dramaticky narostla politická nespokojenost, nedůvěra a cynismus v pohledu na politické instituce.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
občanská společnost
politika (a postoje k politice)
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Lyons, Pat, Kudrnáč, Aleš
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek