odborná kniha / monografie
Petrúšek, Ivan

Analýza chybějících hodnot. Srovnání metod při zkoumání determinantů politické znalosti a příjmu

Petrúšek, Ivan. 2015. Analýza chybějících hodnot. Srovnání metod při zkoumání determinantů politické znalosti a příjmu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 146 s. ISBN 978-80-7330-267-2.

V dotazníkových šetřeních respondenti často odmítají odpovídat na některé otázky (např. osobní příjem). Vybraná místa datové matice tak neobsahují platné hodnoty. Tato monografie detailně představuje problém chybějících hodnot v datech. Čtenář se postupně seznámí s různými metodami řešení tohoto problému. Vlastní simulační studie pak na praktických příkladech detailně ilustrují výhody a nevýhody jednotlivých metod. Použití nevhodné metody přitom může významně ovlivnit výsledky realizovaných analýz. V závěru monografie jsou formulována doporučení, jak v praxi v různých situacích postupovat.

Prodejní cena je 170 Kč vč. DPH.

Left

Oddělení: 
Témata: 
metodologie výzkumu
politika (a postoje k politice)
sociologická data

Připojené informace