popularizační článek
Nešpor, Zdeněk R.

Projekt Dějiny a současnost české sociologie