Konference
1. 6. 2023
9:30–14:00, Akademické konferenční centru, Husova 4a, Praha 1

Dovolujeme si Vás pozvat na závěrečnou konferenci k projektu Možnosti a podmínky inovace ISPV, jehož cílem bylo hledat cesty, jak inovovat ISP a ISPV, aby na jejich základě bylo možné analyzovat vliv rodičovství na rozdíly v odměňování.

ISPV

představují unikátní zdroje dat o průměrných výdělcích v soukromé (ISPV) a veřejné (ISP) sféře v ČR. Díky nim lze na velmi kvalitních datech dlouhodobě sledovat mj. i výši genderového rozdílu v odměňování nebo analyzovat, jakou roli v genderových rozdílech v odměňování hraje např. typ firmy, odvětví, typ pracovní pozice, vzdělání, postavení v řízení či odborová organizovanost na pracovišti. Umožňují také sledovat, jak velkou část genderových rozdílů v odměňování je možné vysvětlit genderovou segregací do různých zaměstnání, pracovišť a pozic. V datech ISP/ISPV však dosud nelze přímo sledovat vliv klíčového indikátoru, který do nerovností v odměňování výrazně vstupuje, kterým je rodičovství.

Na konferenci představíme hlavní výstupy a zjištění vyplývající z projektu a budeme diskutovat možnosti inovace ISP/ISPV. Projekt Možnosti a podmínky inovace ISPV (reg. č. TL03000657) vede SOÚ AV ČR a podílí se na něm VŠ Ambis. Projekt podpořila Technologická agentura ČR. Aplikačním garantem projektu je MPSV ČR.

Konference bude možné se účastnit i online. Registrace na konferenci je možná zdarma zde: https://forms.gle/iHehJ2B8SCwHdtqY7

Svou účast, prosím, potvrďte registrací nejpozději do 25. 5. 2023. Kapacita konferenční místnosti AKC je omezena na 50 osob, kapacita online není omezena.

Sdílejte tuto stránku
V rámci projektu: 
Trvání projektu: 
2020 - 2023

Připojené soubory