Semináře
16. 3. 2023
ve 14:00 hodin, HYBRIDNÍ FORMA - zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1 a ZOOM

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

V přednášce se bude hovořit o historických pramenech, které vznikaly v rozmezí šedesátých až devadesátých let minulého století, a možnosti jejich využití, nejen pro historiky, ale i sociology.  Jedná se o materiály vzniklé především činností ÚV KSČ a vládních a správních úřadů jakou jsou dobové statistiky, analýzy.  Jednotlivé typy pramenů budou představeny a charakterizovány a bude se hovořit o tom, zda lze tyto dokumenty využít i v současnosti i při některých sociologických výzkumech. 

Libor Svoboda, vystudoval historii a etnologii na FF MU v Brně. Působí na Ústavu pro studium totalitních režimů. Věnuje se moderním dějinám a dějinám východní Evropy.

Přednáška vznikla v rámci projektu GA ČR: Vývoj sociální mobility v zemích Střední a Východní Evropy od 70. let 20. století do současnosti: princip dynamické rovnováhy? (GA22-33722S)

Seminář je volně přístupný, pro zaslání odkazu na Zoom je nutná registrace ZDE .

Sdílejte tuto stránku