recenze publikace
Hašková, Hana

Český porodní systém z antropologického pohledu (Hrešanová, E. Kultury dvou porodnic: etnografická studie)