kapitola v knize / monografii
Linková, Marcela. 2009. „Věda jako prekérní zaměstnání: genderování výzkumné kariéry v přírodních vědách.“ Pp. 72-99 in T. Stöckelová (ed.). Akademické poznávání, vykazování a podnikání: Etnografie měnící se české vědy. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-003-2.

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
sociologie vědy
Sdílejte tuto stránku