jiná publikace
Maříková, Hana

Co je to společnost? Aneb o nominalismu a realismu v sociologii