kapitola v knize / monografii
Vohlídalová, Marta. 2012. „Ženy, muži a neplacená práce v domácnosti číslech.“ Pp. 39-45 in M., Hornová. Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR. Praha: Gender Studies. ISBN 978-80-86520-45-2.

Text se zaměřuje na genderové nerovnosti v oblasti participace na domácích pracích a péči o děti, případně další členy rodiny v ČR. Sleduje, jakým způsobem se tyto nerovnosti proměnily zhruba od poloviny 90. let a klade si otázku, jaké faktory v současnosti ovlivňují dobu, kterou muži a ženy tráví těmito činnostmi. kapitola vychází z dotazníkového šetření "Životní dráhy 2010", které na přelomu let 2010 a 2011 realizovalo oddělení Gender a sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.

 

Sdílejte tuto stránku