recenze publikace
Vohlídalová, Marta. 2006. „Pozice na pracovním trhu jako odraz individuální svobodné volby (recenze knihy C. Hakim Work-lifestyle Choices in the 21st Century.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum. 7 (2): 75-78. ISSN 1213-0028.

Článek je recenzí knihy Catherine Hakim Work-lifestyle Choices in the 21st Century (Oxford university Press, 2000).

 

Sdílejte tuto stránku