recenze publikace
Uhde, Zuzana. 2007. „Péče jako nedoceněná nájemní práce v globální ekonomice.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum. 8 (1): 56–61. ISSN 1213-0028.

Článek je recenzí sborníku editovaného Arlie R. Hochschild a Barbarou Ehrenreich, které v něm představily kolekci článků zabývajících se změnami sociální organizace péče v kontextu globalizace, feminizace migrace a globálních nerovností.

 

Sdílejte tuto stránku