recenze publikace
Uhde, Zuzana. 2005. „Nancy Fraserová, Axel Honneth: Přerozdělování nebo uznání?“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review. 41 (5): 954-958. ISSN 0038-0288.

Jedná se o recenzi knihy americké kritické teoretičky Nancy Fraser a německého kritického teoretika Axela Honnetha. Oba autoři na sebe postupně ve dvou krocích reagují a konfrontují vlastní pojetí spravedlnosti s pojetím druhého partnera/ky. Fraser navrhuje dvoudimenzionální teorii spravedlnosti, která by propojila teorie distributivní spravedlnosti a teorie uznání, Honnethnaopak formuluje teorii uznání, která boje v oblasti přerozdělování pojímá jako jeden z druhů bojů za uznání.

 

Sdílejte tuto stránku