popularizační článek
Slačálek, Ondřej, Stöckelová, Tereza

Politika ve svěrací kazajce