Trvání projektu: 
2015 - 2017

Projekt zkoumá proměny chápání odpovědnosti za péči a důsledky, které toto chápání má na uspořádání péče o starší v České republice. Analyzuje podoby a důsledky peněžních transferů v průsečíku formální a neformální péče, zejména v kontextu trhu a veřejné podpory a financování neformální péče, deset let po zavedení příspěvku na péči vypláceného příjemcům péče. Výsledky přispějí k rozvoji teorií péče zaměřených na rozdělení a konfigurace pečovatelských aktivit a odpovědnosti v rámci širších socio-ekonomických změn v pozdně moderní společnosti.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
gender
péče
rodina
věk a stárnutí
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 8, zobrazeno 1 - 8)

Dudová Radka

Kniha poskytuje přehled teorií a dostupného empirického výzkumu, a přehled o situaci a institucionálním uspořádání v oblasti péče o starší v České republice. Představuje výsledky vlastního empirického výzkumu veřejného a politického diskurzu o péči o seniory a biografického výzkumu neformálních pečujících v České republice.

Téma:
gender, péče, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Radka Dudová

Téma:
gender, péče, věk a stárnutí
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Zuzana Uhde
Téma:
gender, globalizace, migrace a mobilita
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Dudová, Radka, Marta Vohlídalová

Current data show that most elderly care in the Czech Republic, as well as worldwide, is provided by family members and in most cases women. Men also provide care, but they are less likely to do so, the intensity of the care they do provide is not as great, and the care activities they engage in are of a different type than those performed by women. This article seeks to answer two questions: What share of Czech women and men are caring for an elderly member in the family?

Téma:
gender, mezigenerační vztahy, péče, věk a stárnutí
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Dudová Radka

This article seeks to describe and explain some of the factors behind the prevalence of women in informal care for seniors. It presents a qualitative study of women who are caring for a frail elderly parent in the Czech Re-public. Care is seen as a space where gender and other intersecting identi-ties are performed and this has specific subjective, structural and material consequences.

Téma:
gender, mezigenerační vztahy, péče, věk a stárnutí
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Dudová Radka

The paper presents the comparative results of two qualitative researches on long-term informal family care in the Czech Republic: one researching the life strategies of women caring for their elderly parents and the other researching women caring for a child with a disability.

Téma:
gender, mezigenerační vztahy, péče, věk a stárnutí
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Radka Dudová, Marta Vohlídalová

Current data show that most elderly care in the Czech Republic, as well as worldwide, is provided by family members and in most cases women. Men also provide care, but they are less likely to do so, the intensity of the care they do provide is not as great, and the care activities they engage in are of a different type than those performed by women. This article seeks to answer two questions: What share of Czech women and men are caring for an elderly member in the family?

Téma:
gender, péče, věk a stárnutí
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Dudová, Radka

Investigating what happens when money in the form of a cash-for-care benefit enters family relationships, this article examines long-term family care in the Czech Republic where a “care allowance” was introduced in 2007. It compares two qualitative studies: one of adult children providing care to their parents and the other of mothers caring for a disabled child; in both cases, the adults are entitled to the benefit.

Téma:
gender, hodnotové orientace, péče, věk a stárnutí
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek