Completed project

Konfigurace péče o starší v ČR: láska, práce, peníze

Trvání projektu: 
2015 - 2017

Projekt zkoumá proměny chápání odpovědnosti za péči a důsledky, které toto chápání má na uspořádání péče o starší v České republice. Analyzuje podoby a důsledky peněžních transferů v průsečíku formální a neformální péče, zejména v kontextu trhu a veřejné podpory a financování neformální péče, deset let po zavedení příspěvku na péči vypláceného příjemcům péče. Výsledky přispějí k rozvoji teorií péče zaměřených na rozdělení a konfigurace pečovatelských aktivit a odpovědnosti v rámci širších socio-ekonomických změn v pozdně moderní společnosti.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
gender
péče
rodina
věk a stárnutí
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 3, zobrazeno 1 - 3)

Dudová Radka

Kniha poskytuje přehled teorií a dostupného empirického výzkumu, a přehled o situaci a institucionálním uspořádání v oblasti péče o starší v České republice. Představuje výsledky vlastního empirického výzkumu veřejného a politického diskurzu o péči o seniory a biografického výzkumu neformálních pečujících v České republice.

Téma:
gender, péče, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Radka Dudová

Téma:
gender, péče, věk a stárnutí
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Zuzana Uhde
Téma:
gender, globalizace, migrace a mobilita
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii