odborná kniha / monografie
Dudová Radka. 2015. Postarat se ve stáří. Praha: SLON. 199 s. ISBN 978-80-7419-182-4.

Kniha poskytuje přehled teorií a dostupného empirického výzkumu, a přehled o situaci a institucionálním uspořádání v oblasti péče o starší v České republice. Představuje výsledky vlastního empirického výzkumu veřejného a politického diskurzu o péči o seniory a biografického výzkumu neformálních pečujících v České republice. Závěrem spojuje výsledky výzkumu každodenních zkušeností a interpretací péče neformálních pečovatelů a výzkumu mediálního a politického diskurzu a poukazuje na hlavní problematické okamžiky v uspořádání systému poskytování péče o starší v České republice.

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
péče
rodina
Sdílejte tuto stránku