odborná kniha / monografie
Kostelecký, Tomáš. 2005. Political Behavior in Metropolitan Areas in the Czech Republic between 1990 and 2002 - Patterns, Trends, and the Relation to Suburbanization and its Socio-Spatial Patterns. Sociologické studie / Sociological Studies 05:02. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 104 s. ISBN 80-7330-073-7.

Studie se zabývá politickými důsledky suburbanizace v České republice. Na základě agregátních socioekonomických dat byla vytvořena typologie suburbánních komunit. Byly analyzovány souvislosti mezi volební účastí a volebními preferencemi a socioekonomickými, kulturními a geografickými charakteristikami příměstských obcí. Výsledky analýz potvrzují, že politické chování obyvatel předměstí se neshoduje ve všech rysech s pozorováními ze zahraničí. V hlavních trendech se nicméně shodují.

Sdílejte tuto stránku