jiná publikace
Patočková, V., D. Čermák, J. Šafr. 2022. „Volný čas dětí staršího školního věku a jeho prožívání. Výsledky reprezentativního výzkumu v České republice 2021 (monitorovací studie).“ Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., ISBN 978-80-7330-396-9.

Cílem předkládané studie je čtenáře seznámit s širším spektrem témat a s detailnějšími výsledky vlastního reprezentativního šetření Volný čas dětí a jeho prožívání 2021, které monitorují stav problematiky trávení volného času dětí na počátku třetího desetiletí 21. století. V úvodu jsou shrnuta hlavní zjištění a představeny základní parametry výzkumu. Následují výsledky podrobnějších analýz, které nejprve seznamují s tím, kolik volného času děti mají a jak jeho množství souvisí s časovou náročností vybraných aktivit spadajících do vázaného času. Hlavním těžištěm studie jsou dvě následující rozsáhlejší části věnované tomu, jak děti svůj volný čas tráví a jak ho prožívají. Závěrečná část představuje vybrané faktory ovlivňující možnosti a způsoby trávení volného času: názory rodičů na volný čas dětí, výdaje domácností spojené s volným časem dětí, spokojenost s možnostmi pro trávení volného času a pociťované bariéry.

Dotazníkové šetření, jehož výsledky tato monitorovací studie představuje, bylo realizováno v rámci projektu Prožívání volného času dětí staršího školního věku jako výzva pro pedagogiku (č. TL 02000387), který byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA. Na řešení projektu se podílely Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (hlavní řešitelské pracoviště, hlavní řešitel Michal Kaplánek), Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Median, s. r. o., a Salesiánský klub mládeže Dům Ignáce Stuchlého, z. s.

Sdílejte tuto stránku