jiná publikace
Hašková, Hana. 2007. „Reprodukční preference a bezdětnost v české společnosti ve světle kvantitativních dat.“ Proměny.

Analýza vlivu faktorů na reprodukční preference a chování českých mužů a žen. Zaměření na faktory, které mají vliv na přechod k rodičovství. Poznatky čerpány ze Sčítání lidu a dvou reprezentativních šetření české populace. Faktory autorka kategorizuje na situační, ekonomické, okolí a touhy po dítěti. Faktory ekonomické od sebe odlišují současné mladé generace od generací, které zakládaly své rodiny zejména před rokem 1989.

 

Sdílejte tuto stránku