jiná publikace
Hašková, Hana. 2006. „Reprodukční preference a bezdětnost v české společnosti.“ Praha : Sociologický ústav AV ČR.

V článku autorka analyzuje vliv různých faktorů na reprodukční preference a reprodukční chování českých mužů a žen. Zaměřuje se zejména na faktory, které mají vliv na přechod ze stavu bezdětnosti do rodičovství. Čerpá přitom z dat kvalitativního i kvantitativního charakteru.

 

Sdílejte tuto stránku