popularizační článek
Hašková, Hana. 2011. „Faktory ovlivňující návraty matek do zaměstnání.“

Autorka se zabývá otázkou, jak dlouho zůstávají české matky s dětmi doma v porovnání s ostatními evropskými státy a jakéfaktory ovlivňují jejich rozhodování o tom, zda se vrátit výdělečné činnosti nebo setrvat v domácnosti.

 

Sdílejte tuto stránku