kapitola v konferenčním sborníku
Hašková, Hana. 2003. „Souvislosti a změny porodní praxe.“ Pp. 281-286 in I. Budil, I. Šanderová, J. Jantschová (eds). Transformation of Czech and Slovak Society at the beginning of new millennium and its role in the global world. Plzeň: Czechoslovak Society for Sciences and Arts. ISBN 80-86473-39-2.

Příspěvek je věnován proměnám porodní praxe v ČR, které začaly být diskutovány na konci 90.let nejen mezi lékařskou veřejností, ale staly se námětem širší diskuse mezi odborníky, matkami a nevládními organizacemi. Tato diskuse jednak zviditelnila vzájemně rozdílné prožitky porodu matek a diferencující porodní praxi českých porodnic, a jednak absorbovala i tendence po profesionalizaci porodních asistentek.

 

Sdílejte tuto stránku