kapitola v konferenčním sborníku
Rašticová, Martina. Hašková, Hana. 2002. „Rodina a/nebo profese: Role ženy z pohledu mužů a žen více generací.“ Pp. 94-107 in Plaňava, I., Pilát, M. (eds). Děti-mládež-rodina. Brno: Masarykova Univerzita, Barrister & Principal.

Tradiční role ženy je vychovatelka a hospodyňka. Tradiční role muže je tvůrce společnosti a živitel rodiny. Moderní společnost však počítá se ženou také jako s pracovní sílou. V textu jsou prezentovány základní výsledky výzkumného projektu, který byl zaměřen na komparaci názorů dvou generací mužů a žen na role mužů a žen ve společnosti.

 

Sdílejte tuto stránku