recenze publikace
Vohlídalová, Marta. 2005. „Chaos lásky v individualizované společnosti podle Ulricha Becka a Elizabeth Beck-Gernsheim (recenze knihy The Normal Chaos of Love).“ Gender, rovné příležitosti, výzkum. 6 (2): 49-51. ISSN 1213-0028.

Článek je recenzí knihy Ulricha Becka a Elizabeth. Beck-Gernsheim „The Normal Chaos of Love“ vydané roku 1995 v Cambridge v nakladatelství Polity Press.

 

Sdílejte tuto stránku