recenze publikace
Uhde, Zuzana. 2005. „Multikulturní dialog v monologu o vagínách.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum. 6 (1): 39–40. ISSN 1213-0028.

Autorka v článku vyzdvihuje kritický potenciál divadelního představení Monology Vagíny, jehož autorkou je Eve Ensler, jak s ohledem na genderovou spravedlnost, tak s ohledem na multikulturalismus. Ensler poukazuje zejména pomocí narativní složky na bezpráví, které je pácháno na ženách, přičemž se snaží vyhnout se západnímu imperialistickému pohledu a poskytnout prostor rovněž ženám mimo západní kulturu. Ačkoli by představení prospělo, kdyby bylo více akcentováno propojení feminismu a multikulturalismu, inscenace je výjimečná svým důrazem na upevnění solidarity jednak mezi muži a ženami a mezi ženami samotnými a jednak mezi jednotlivými kulturami.

 

Sdílejte tuto stránku