Hodnotové orientace ve společnosti

Hodnotové orientace ve společnosti

Výzkumné oddělení se zabývá širokou škálou témat v domácím i mezinárodním srovnání jako je religiozita, národní identita, postoje k migraci a migrantům, obavy z kriminality, chápání a hodnocení demokracie, vnímání korupce, hodnoty, rodina a zdraví. Nedílnou součástí činnosti oddělení je zajištění mezinárodního výzkumu European Social Survey v České republice a spolupráce na projektu International Social Survey Programme. Oddělení se také podílí na aktivitách v rámci výzkumného programu Strategie AV 21 Kvalitní život ve zdraví a nemoci. Výsledky výzkumu přinášejí mimo jiné odpovědi na otázky:

 • Jsou šťastnějí lidé žijící v manželství nebo svobodní?
 • Jsou Češi opravdu nejsekulárnějším národem Evropy?
 • Kdo se obává kriminality a jaké tresty si zaslouží pachatelé trestných činů?
 • Zastávají Češi demokratické hodnoty?
 • Jsme hrdí na to, že jsme Češi?
 • Blíží se česká společnost ve svých hodnotových orientacích Evropě nebo se od ní vzdaluje?
 • Co ovlivňuje naše postoje k imigrantům?

Současné projekty:

 • Český národní uzel ESS (ESS-CZ) (řešitelka Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.)
 • Změna poměru mužů a žen ve vyšším vzdělání a transformace sňatkového trhu a rodinných vztahů (řešitelka Doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.)
 • Pocit bezpečí, viktimizační zkušenost a well-being v mezinárodním kontextu (řešitelka PhDr. Eva Krulichová, Ph.D.)
 • Problematika sociálního státu v kontextu současné Evropské unie (řešitelka Kristýna Bašná, MSc., Ph.D.)

Kontakt: tel.: +420 210 310 571, e-mail: hodnoty@soc.cas.cz

Témata: 
důvěra/sociální koheze
hodnotové orientace
identita
legitimita
mezigenerační vztahy
mezilidské vztahy
náboženství a religiozita
rodičovství
rodina
věk a stárnutí
zdraví
životní styl

Vybrané publikace

Zobrazit všechny publikace oddělení

Připojené informace

Obrázky: 
Hodnotové orientace
Hodnotové orientace