recenzovaný článek
Křížková, Alena. 2007. „Nepříliš harmonická realita. Rodičovské kombinace práce a péče v mezích genderové struktury současné české společnosti.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 8 (2): 60-67. ISSN 1213-0028.

Stať vychází ze současných genderových teorií kombinace pracovního a rodinného života s cílem posunout debatu v rámci české sociologie směřem k přesnější konceptualizaci tohoto tématu a širšímu porozumění výzkumným výsledkům v kontextu vývoje české společnosti. Analýza vychází z reprezentativního výzkumu českých rodičů a jejich strategií kombinace práce a rodiny v životě. Autorka ukazuje, jak je trh práce nepřátelský rodičovství a že čeští rodiče v těchto podmínkách vytvářejí strategie, jejichž důsledkem je reprodukce genderových nerovností.

 

Sdílejte tuto stránku