popularizační článek
Dudová, Radka, Čermáková, Marie, Křížková, Alena, Hašková, Hana, Maříková, Hana

Workshop Možnosti a otázky aplikace sociologického výzkumu do praxe a politiky rovných příležitostí mužů a žen