kapitola v knize / monografii
Maříková, Hana. 2003. „Participace otců v současné rodině.“ Pp. 39-64 in Rovné příležitosti mužů a žen při slaďování práce a rodiny? Rovné příležitosti mužů a žen při slaďování práce a rodiny? Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN 80-7330-048-6.

Článek pojednává o participaci otců v rodině; postojích populace k rodičovským rolím a o otcích na rodičovské dovolené.

 

Sdílejte tuto stránku