Trvání projektu: 
2015 - 2017

Projekt je koncipován jako interdisciplinární teoretický výzkum na pomezí filozofie a sociologie, s přesahy do ekonomické teorie jednání. Cílem projektu je analyzovat a propojit teorie intersubjektivity v moderní (G. Simmel, A. Schütz, H. Blumer, E. Goffman) a současné sociologii (J. Habermas, A. Giddens), aplikovat na sociologickou teorii intersubjektivity vybrané pojmy současné filozofické hermeneutiky (zejm. H.-G. Gadamer a P. Ricoeur) a identifikovat implikace provedených analýz pro oblast sociologické a ekonomické teorie jednání. Záměrem je na jednu stranu konfrontovat sociologickou teorii s pojmovými možnostmi hermeneutické teorie rozumění, na druhou stranu doplnit filozofický výzkum vztahu mezi rozuměním a jednáním o sociologickou analýzu intersubjektivity, která zahrnuje analýzu sociální interakce a kolektivního jednání.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
sociologická teorie
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 4, zobrazeno 1 - 4)

Ďurďovič, Martin

Cílem článku je aplikovat pojem hermeneutického kruhu na pozici sociologa. Hermeneutický problém v sociologii je analyzován na oblasti výzkumu sociálního jednání a s ohledem na otázku, jak může sociologické rozumění postihovat význam přisuzovaný jednání samotnými aktéry. Ačkoli existuje několik významných teoretiků, kteří ideu hermeneutiky přenesli do sociologie, žádný z nich se detailně nezabýval tématem hermeneutického kruhu.

Téma:
historická sociologie, sociologická teorie
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
impaktovaný článek
Ďurďovič, Martin

Kniha je příspěvkem k obecné sociální teorii. Argumentace je vedena dvojím zájmem. Na jednu stranu je to zájem o problematiku intersubjektivity v sociologii. Výzkum intersubjektivity rozumění, která je předpokladem koordinace jednání mezi jedinci, nabízí alternativu vůči často rozebíranému dilematu mezi individualismem a holismem. Na druhou stranu je to zájem o hermeneutiku, jak je studována ve filosofii.

Téma:
sociologická teorie, sociologie vědy
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Ďurďovič, Martin

This article deals with the recent interest shown by critical realists in the study of generative mechanisms in sociology and proposes stronger integration of hermeneutics into this theoretical approach. There are important differences between realism and hermeneutics. While realism strives to overcome the extremes of empiricism and interpretivism with a new version of naturalism, hermeneutics bases its explanations of society on research into meanings.

Téma:
sociologická teorie
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
impaktovaný článek
Ďurďovič, Martin

Schutz’s concept of intersubjectivity departs from radical, philosophical analyses of the constitution of the other (alter ego) in my consciousness. Instead, he takes the existence of the other and his or her subjectivity for granted and investigates the intersubjective relations of understanding and action among individuals. The shifting of phenomenological lifeworld theory from philosophy to sociology enables Schütz to study social interaction and order.

Téma:
sociologická teorie
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
recenzovaný článek