Completed project

Aplikace filozofické hermeneutiky na sociologickou teorii intersubjektivity

Trvání projektu: 
2015 - 2017

Projekt je koncipován jako interdisciplinární teoretický výzkum na pomezí filozofie a sociologie, s přesahy do ekonomické teorie jednání. Cílem projektu je analyzovat a propojit teorie intersubjektivity v moderní (G. Simmel, A. Schütz, H. Blumer, E. Goffman) a současné sociologii (J. Habermas, A. Giddens), aplikovat na sociologickou teorii intersubjektivity vybrané pojmy současné filozofické hermeneutiky (zejm. H.-G. Gadamer a P. Ricoeur) a identifikovat implikace provedených analýz pro oblast sociologické a ekonomické teorie jednání. Záměrem je na jednu stranu konfrontovat sociologickou teorii s pojmovými možnostmi hermeneutické teorie rozumění, na druhou stranu doplnit filozofický výzkum vztahu mezi rozuměním a jednáním o sociologickou analýzu intersubjektivity, která zahrnuje analýzu sociální interakce a kolektivního jednání.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
sociologická teorie
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Ďurďovič, Martin

Cílem článku je aplikovat pojem hermeneutického kruhu na pozici sociologa. Hermeneutický problém v sociologii je analyzován na oblasti výzkumu sociálního jednání a s ohledem na otázku, jak může sociologické rozumění postihovat význam přisuzovaný jednání samotnými aktéry. Ačkoli existuje několik významných teoretiků, kteří ideu hermeneutiky přenesli do sociologie, žádný z nich se detailně nezabýval tématem hermeneutického kruhu.

Téma:
historická sociologie, sociologická teorie
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
impaktovaný článek