Vítání knih
9. 4. 2015
17:00, Café Montmartre, Řetězová 7, Praha 1

Sociologický ústav a Sociologické nakladatelství SLON přivítají další knihu z koedice Studie, a to v přátelské atmosféře kavárny Montmartre.

Spoluautorky představí knihu a jako hostky vystoupí a o knize dále promluví: Jaroslava Hasmanová Marhánková – socioložka (Filozofická fakulta Západočeské univerzity), Linda Sokačová – ředitelka Alternativy 50+, poradkyně ministryně práce a sociálních věcí, Petra Ezzeddine – antropoložka (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Sdružení pro migraci a integraci).

 

Kniha se zabývá proměnami a různorodostí současných uspořádání partnerství a rodiny a odhaluje rostoucí sociální stratifikaci životních drah v České republice. Autorky rozvíjejí a aplikují metodologicky smíšený výzkum životních drah. Kniha zároveň poskytuje jedny z prvních analýz sociálních fenoménů, které stály v České republice doposud na okraji výzkumného zájmu (např. žití spolu, i když zvlášť, singles, péče o stárnoucí rodiče a genderové aspekty chudoby).

Autorský tým v knize odpovídá na tyto otázky:

 

 • Proč zůstávají mladí lidé bydlet u rodičů a jak vypadají jejich první samostatné domácnosti?
 • Kdo jsou singles a kdo zůstává po celý život bez partnera?
 • Proč bydlí někteří partneři v oddělených domácnostech a jak prožívají a praktikují svůj partnerský a rodinný život?
 • Jak stabilní jsou nesezdaná soužití a manželství? A pokud se rozpadnou, jakou mají lidé šanci navázat nový partnerský vztah?
 • Co víme o pozdní mladosti a mladém stáří?
 • Jaké jsou životní dráhy matek po rozvodu či rozchodu?
 • Jaké okolnosti zvyšují nebo naopak snižují spokojenost lidí s jejich pracovním a soukromým životem?
 • Jak se v generačním pohledu mění důsledky mateřství pro pracovní situaci matek?
 • Jaké jsou perspektivy chudých rodičů?
 • Jak se mění životní dráhy různě situovaných žen a mužů?
 • Jaký vliv měla současná ekonomická krize na pracovní dráhy mužů a žen?
 • Jak vypadá každodenní boj o uznání imigrantek z východní Evropy?
 • Jakou zkušenost mají ženy pečující o stárnoucí rodiče a jaký je jejich život po úmrtí rodiče?

 

Doporučená cena: 290 Kč. Knihu lze zakoupit se slevou na místě nebo objednat na adrese: SLON, Jilská 1, 110 00  Praha 1, Tel.: 222 220 025, e-mail: slon@slon-knihy.cz

Jste srdečně zváni a prosíme o potvrzení Vaší účasti na vítání knihy na adresu eva.nechvatalova@soc.cas.cz.

 

Navigace zde.

Sdílejte tuto stránku