Trvání projektu: 
2014 - 2018

Projekt bude zkoumat dynamiku změn v české společnosti prostřednictvím panelového výzkumu domácností. S použitím poznatků ze sociologie, ekonomie a politologie se projekt zaměřuje na pět tematických oblastí: rodinu, využití času a hospodaření s příjmy; vzdělávání a pracovní trh; sociální stratifikaci; bydlení a nerovnosti v bydlení; politickou participaci a občanskou společnost. Postoje, preference a chování v rámci domácnosti bou používány k testování řady teorií sociální změny. Časové snímky a dotazování dětí poskytnou evidenci o jejich každodenním životě a procesu socializace, v němž se další generace občanů připravuje na participaci v české společnosti. Explanační modely budou testovány s využitím pokročilých statistických metod. Kromě zmapování procesu sociálních změn projekt přispěje k odborné přípravě další generace českých společenských vědců.

Cíl projektu:
Cílem projektu je výzkum sociálních změn v soudobé české společnosti pomocí 4 vln panelového výzkumu domácností. Základními tématy výzkumu je rodina, vzdělávání, trh práce, bydlení a nerovnosti v bydlení a politická participace.

Web projektu: www.promenyceskespolecnosti.cz

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 14, zobrazeno 1 - 10)

Lyons, Pat, Kindlerová, Rita

CO SI ČEŠI NALHÁVAJÍ O ČEŠÍCH?

MÁ JMÉNO VLIV NA NAŠI KARIÉRU?

JE U NÁS NÁBOŽENSTVÍ MRTVÉ?

JSOU ČESKÉ HODNOTY VÝJIMEČNÉ?

JAKÉ JE „NÁZOROVÉ KLIMA“ V ČESKÉ REPUBLICE?

Cena knihy je 190 Kč (378 s.)

O KNIZE 47 ODSTÍNŮ ČESKÉ SPOLEČNOSTI

Téma:
hodnotové orientace, identita, kultura, občanská společnost, sociologická data, veřejné mínění
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Mysíková, Martina

This paper uses the national EU-SILC 2013 data to analyse the impact of the distribution of personal income between partners on reported financial well-being of couples in the Czech Republic. It focuses on partners in two life stages: couples raising children and couples with empty nests. On average, women contribute substantially less to the household budget than men and their financial satisfaction is slightly lower.

Téma:
ekonomie, gender, mzdy a příjmy, životní úroveň
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Kudrnáč, Aleš, Lyons, Pat
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek
Kudrnáč, Aleš
Téma:
gender, mezilidské vztahy
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek
Pat Lyons and Rita Kindlerová (eds.)
  • Do Czechs want equality?
  • Czechs are a nation of grumblers?
  • Are Czechs prejudiced?
  • How do Czechs spend Their time?
  • Czexit?
  • What do Czechs think about Migrants and Czechs to fear foreigners?

Price of the book 350 CZK or US$14 (552 pages)

The book is available from a number of online sources such as Amazon.com and AbeBooks.com

Téma:
ekonomie, mezigenerační vztahy, migrace a mobilita, občanská společnost, politika (a postoje k politice), sociální nerovnosti, volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Kudrnáč, Aleš
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek
Hamplová, D.

Článek analyzuje vztah mezi zaměstnaností a subjektivní kvalitou života matek malých dětí. Analýzy několika rozdílných indikátorů z dat ESS 2004-2014 za 30 evropských zemí ukazují, že matky celodenně pečující o děti jsou obecně spokojenější než matky zaměstnané na plný úvazek. Mezi nepracujícími ženami a ženami zaměstnanými na částečný úvazek rozdíly nebyly. Rozdíly mezi zeměmi nejsou vysvětlitelné dostupností institucionální péče o nejmenší, délkou rodičovské nebo daňovým systémem.

Téma:
práce, rodina
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
impaktovaný článek
Kudrnáč, Aleš, Lyons, Pat
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek
Kudrnáč, Aleš, Lyons, Pat.
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek
Klímová Chaloupková, Jana

The results of research on domestic labour consistently show that women are responsible for more housework tasks than men. At the same time, there is growing public awareness of gender role equality. However, there is little evidence on whether there has been any change in the perception of fairness in the division of housework and whether this view differs in different families.

Téma:
gender, rodina
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
impaktovaný článek

Stránky